Covid 19

Omtrent het coronavirus heeft Plat & Plat de volgende maatregelen/richtlijnen voor haar organisatie opgesteld:

- Er worden alleen medewerkers ingezet die vrij zijn van klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
- Alle medewerkers van Plat & Plat dienen de richtlijnen en adviezen van het RIVM met betrekking tot hygiƫnevoorschriften te volgen, te weten:

  • Regelmatig wassen van de handen-Minimale afstand bewaren van ten minste 1,5 meter;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handen schudden;
  • Vermijd contact met mensen met luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid, e.d.);
  • Vanwege het coronavirus zijn de werkzaamheden als volgt aangepast.

Wat kunnen wij nog wel uitvoeren?

Alle werkzaamheden die aan de buitenzijde van uw woning staan gepland, worden gewoon uitgevoerd. We staan dan niet direct in contact met u en er is een veilige afstand die door het RIVM wordt geadviseerd.

Wat kunnen wij momenteel niet uitvoeren?

Stel dat wij bij u de sponningen komen schilderen, dan moeten daarvoor de ramen en deuren worden geopend. Over het algemeen past dit prima binnen het protocol van het RIVM. Als het echt niet mogelijk is om tussen u en onze medewerkers 1,5 meter afstand te bewaren, dan zullen we de sponningen niet schilderen. Deze zullen wij in overleg met u op een later tijdstip uitvoeren.

U als bewoners wordt ook verzocht gezondheidsrichtlijnen van het RIVM op te volgen:

  • Wij verzoeken u vriendelijk om contact met personeel op locatie zo veel als mogelijk te vermijden, indien dit niet noodzakelijk is;
  • Mocht u kort voor de afspraak te maken hebben met zieke medebewoners thuis, laat het ons voortijdig weten i.v.m. de veiligheid voor onze medewerkers, andersom geldt dit uiteraard ook.

Dagelijks zal de werkwijze worden gemonitord en getoetst aan de landelijke maatregelen. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen nemen. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geĆÆnformeerd en gaan er vanuit dat hierdoor de werkzaamheden zo normaal mogelijk kunnen verlopen.