Duurzaamheid

De opdrachtgevers en/of partners van Plat & Plat worstelen vaak met nieuwe duurzaamheidsvraagstukken bij de natuurlijke onderhoudsmomenten. Hierbij neemt Plat & Plat alle vraagstukken uit handen en biedt volledige ontzorging. De specialiteit is duurzaam onderhoud met een focus op uitdagende projecten. Dit verduurzamen wordt uitgewerkt door mensen met praktijkervaring en altijd voorzien van een advies en verschillende scenario’s. Van het schouwen tot het voorbereiden en uitvoeren van de integrale onderhoudsplannen tegen de laagst mogelijke kosten, het gewenste kwaliteitsniveau met uiteraard minimale overlast voor bewoners.

Daarnaast is Plat & Plat gevestigd in een energieneutraal bedrijfspand. Plat & Plat heeft door de jaren heen geïnvesteerd in het verduurzamen van het bedrijf om zelf ook het juiste voorbeeld te geven. 

Verduurzamen is niet meer uit te stellen

De oude manier van verduurzamen
De nieuwe manier van verduurzamen
Ad-hoc verduurzamen
Strategisch verduurzamen en faseren van kosten
Ad-hoc en veelvuldige communicatie met bewoners (‘top-down’)
Proactieve, just-in-time communicatie met bewoners
Inefficiënte planning (voor elke actie een steiger tegen de muur)
Efficiënt verduurzamen (één keer steigeren)
Gedreven door de laagste prijs
Gedreven door lange termijn, duurzame (win-win) uitvoeringen met aandacht voor TCO (Total Cost of Ownership)
Vaak ontevredenheid bij bewoners
Hoge mate van betrokkenheid en hoge tevredenheid bewoners
Decentrale uitvoering
Integrale samenwerking tussen alle partners en co-makers of in bouwteams

Wij kunnen duurzame meerjarenbegrotingen en meerjarenplanningen opstellen voor jouw complexen. Zo gaan wij van ad-hoc onderhoud en verduurzaming naar strategisch verduurzamen. Samen zetten wij de route uit naar de doelstelling co2-neutraal/aardgasloos. Wij maken een gezamenlijke roadmap. Zo efficiënt mogelijk, kostenbesparend en verspreid over meerdere jaren (dus betaalbaar). Een belangrijk uitgangspunt voor ons is daarbij dat de overlast voor de bewoners/gebruikers zo minimaal mogelijk is.

Concreet betekent dit dat de benodigde steiger maar één keer tegen de gevel gezet hoeft te worden, omdat wij het gevelonderhoud gelijk combineren met het isoleren van de muren of het plaatsen van nieuw isolatieglas.

Denkers
Doeners
12245678

Kies voor Plat & Plat B.V.

Jarenlange ervaring in vastgoedonderhoud en verduurzaming. Slim integreren van planmatig onderhoud en verduurzaming in het Meerjaren Onderhoudsplan.
Wij gaan de ambitieuze doelstelling van co2-neutraal/aardgasloos in 2050 alleen behalen als wij er gezamenlijk de schouders onder zetten. Plat & Plat B.V. treedt op als uitvoerende partij en regisseur. Het gaat om projecten met een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij transparantie, open communicatie en kennisdeling essentieel zijn. Plat & Plat B.V. gelooft in intensieve samenwerking. Bij ons bent u geen opdrachtgever, maar een partner.

Meer efficiëntie door de centrale regiefunctie en continu feedback vanuit de ‘doeners’ naar de ‘denkers’ Plat & Plat B.V. maakt planmatig onderhoud en verduurzaming gewoon wél betaalbaar.