Werksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam Noord

Werksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam Noord

Na ruim een jaar van voorbereidingen zijn de werkzaamheden van Werksaam – onderdeel van Plat & Plat B.V. - aan wooncomplex De Zilvermeeuw in augustus van start gegaan. Het bestuur van VvE De Zilvermeeuw heeft ons de opdracht gegund om woningen aan de Ganzenweg, Meeuwenlaan, Kievitstraat en Mezenstraat te verduurzamen, en tevens het planmatig onderhoud uit te voeren. 

 

De huidige staat van de ramen waren het bestuur van de VvE al geruime tijd een doorn in het oog. Technisch functioneerden de ramen niet meer naar behoren en bovendien liepen de energiekosten steeds verder op. De VvE heeft zich daarom gecommitteerd om het complex te verduurzamen en tegelijkertijd het wooncomfort van bewoners te verhogen.

 

Na verschillende besprekingen en locatiebezoeken hebben we, in nauwe samenspraak met ons bouwteam, gemeente Amsterdam en architect Willemsen-Tower, een gedetailleerd projectplan ontwikkeld. Het wooncomplex in de Vogelbuurt wordt momenteel verduurzaamd door de toepassing van energiezuinige oplossingen, terwijl we gelijktijdig reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Door de werkzaamheden te combineren beperken we de overlast voor bewoners tot een minimum. 

 

Onze werkzaamheden bestaan uit: 

  • Vervangen van de zinken goten; 
  • Vervangen van kozijnen en ramen aan de voor- en achterzijde;
  • Aftimmeren van de kozijnen aan de binnenzijde van de woningen;
  • Buitenschilderwerk aan de voor- en achtergevel;
  • Plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk. 

 

De uitvoerige voorbereiding werpt zijn vruchten af, waardoor onze partners elkaar in rap tempo kunnen opvolgen. Vier weken na het startschot loopt het project geheel volgens planning, en zijn de eerste zestien woningen inmiddels succesvol opgeleverd. Omdat we goede communicatie belangrijk vinden, hebben we een plan opgesteld om in nauw contact te blijven met bewoners. We informeren bewoners over de voortgang van het project via onze bewonersupdate “De Samenspraak”, en na afloop ontvangt elke bewoners een tevredenheidsenquête om hun feedback te verzamelen. Zo blijven we streven naar verbetering. 

 

Dank aan het bestuur van VvE De Zilvermeeuw en beheerder van het complex Ymere VvE-beheer voor deze mooie opdracht. Tevens dank aan ons bouwteam - bestaande uit Plat & Plat B.V., Willemsen-Tower Architect, Timmerfabriek Veerman De Rijp, Goede Dakwerk, Metselbedrijf Denslagen en Co. B.V. en Germabouw Steigerverhuur B.V. - voor de prettige samenwerking. 

Werksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam NoordWerksaam verduurzaamt 82 woningen in Amsterdam Noord