Bewoners tevredenheid

Bewonerstevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Snelle doorlooptijden van projecten en hoge bewonerstevredenheid streven wij na.

Plat & Plat wenst niet alleen haar opdrachtgevers, maar vooral ook alle bewoners tevreden te stellen. Bij onderhoud of verduurzaming van complexen proberen wij altijd voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Zo houden wij bijvoorbeeld vooronderzoek en op gezette tijden enquêtes onder de bewoners om hun mening te toetsen en om onze dienstverlening verder te kunnen perfectioneren.

De bewoners worden uitgebreid ingelicht over de voorbereidingen, werkzaamheden en tijdsduur waarin deze zullen plaatsvinden. We nemen de bewoners als het ware mee op reis zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Het door ons eigen ontwikkelde bewoners portal is hier een belangrijk onderdeel van.