Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Plat & Plat heeft in maart 2020 -dankzij hard werken- het VGO-keurmerk behaald. Dit houdt in dat wij resultaatgericht samenwerken volgens de RGS-richtlijnen.

Als familiebedrijf kijken wij liever vooruit naar de toekomst dan terug naar het verleden. Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een betere aanpak voor zowel de verduurzaming van onderhoud en renovatie als voor het beheer van vastgoed. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen. Resultaatgericht samenwerken biedt de volgende voordelen:

  • Tevreden bewoners en gebruikers;
  • Behoud van regie en altijd één aanspreekpunt;
  • Meetbare- en stuurbare prestaties;
  • Resultaat afgestemd op uw vastgoedbeleid;
  • Waardebehoud en ontwikkeling van uw bezit;
  • Grip op kosten en budgetzekerheid door minder risico's en faalkosten;
  • Grip op het proces: lagere indirecte kosten en hogere efficiency.
Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

RGS is resultaat gericht samenwerken en is een vrij nieuwe manier van samenwerken waarbij de opdrachtgevers streven naar continuïteit in de werkrelatie en het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (prestatie-eisen) scenario’s op. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of prestatie-overeenkomst. Hierdoor wordt de kwaliteit door het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd gegarandeerd conform de eisen. Door de periodieke controle kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario’s op- en bijstellen. Bij RGS is er dan ook sprake van een partnerschip relatie. Het voordeel voor de opdrachtgever is zeer helder. Die kan exact inschatten wat bijvoorbeeld de komende tien jaar de kosten zijn voor beheer en onderhoud van een complex zonder onaangename verrassingen.

Waarom heeft Plat & Plat B.V. het VGO keurmerk gehaald:

Deskundig

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO-keur draagt, betekent samenwerken met onderhouds- en renovatie adviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in duurzame oplossingen, in procesmanagement, in kosten-kwaliteitverhoudingen in investeringen en in technisch onderhoud. Adviseurs die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en deze (deels) zelf uitvoeren.

VGO-bedrijven ontwikkelen een onderhoudsvisie over de lange termijn, treden op als sparringpartner en ‘ontzorgen’. Als vak professional zien wij ‘het bredere plaatje’. Bij Plat & Plat hebben het overzicht en zetten de verschillende lange termijnscenario’s neer: als we nu X doen, voorkomen we Y en kunnen we die tijd besteden aan Z. Het gaat om het geheel; een goede renovatie, verduurzaming en/of goed onderhoud staan nooit op zich.

Aantoonbare zekerheid

VGO-keur stelt vast dat onderhouds- en renovatiebedrijven goed scoren op diverse toetsingscriteria. VGO-keur staat voor resultaatgericht samenwerken door ondernemingen die jaarlijks worden getoetst op financiële kernwaarden. Dat geeft een garantie voor het eindresultaat, niet alleen op de inspanning. Dat geeft u zekerheid. Een onafhankelijke auditor - KIWA - toetst. VGO-keur is streng, daaraan ontleent het zijn waarde. De keurmeester VGO heeft state of the art vakkennis en scherpt steeds de criteria aan in overleggen met het bestuur en het College van Deskundigen, waarin opdrachtgevers (of partners) én opdrachtnemers vertegenwoordigd zijn.

Vooruitstrevend

Typisch VGO: we doen het anders en innovatiever, maar blijven degelijke vakmensen. Wij gaan van inspanningsgerichte contracten naar resultaatgericht samenwerken, van regie naar partnership, van de korte naar de lange termijn, van deelopdrachten naar verantwoordelijkheid voor het geheel. We doen aan ketenintegratie en nemen die bredere verantwoordelijkheid, die je alleen kunt waarmaken met ook strategische kennis van zaken. Wij hebben een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder onze opdrachtgevers en deze uitslag was een 9.2.